”Diet for a green planet”

Jostein Hertwig informerade på Värnas förbundsmöte 12 maj om BERAS och deras arbete för Östersjövänlig mat.

Maten på vårt bord står för hälften av klimatbelastningen i världen och också för hälften av övergödningen av Östersjön. Bara genom att minska sitt egna köttintag, äta ekologiskt  och lokalproducerat bidrar man till att göra Östersjön friskare.

BERAS inbjuder Värnas verksamheter till ett samarbete för att bli miljöcertifierade. Intresserade verksamheter uppmanas att kontakta Jostein och BERAS.

ue.sa1574142881reb@o1574142881fni1574142881 eller 08/551 577 99.

© 2015-2019 Värna