Ensjöholm har en ledig plats i boende och daglig verksamhet

Ensjöholm har en ledig plats med boende och daglig verksamhet med inflytt tidigast mitten av augusti. Kontakta föreståndare Sara Siegers 011-289468, moc.a1542511658ilet@1542511658srege1542511658isara1542511658s.mlo1542511658hojsn1542511658e1542511658

www.ensjoholm.se

Ensjöholm är en ideell förening utan vinstintresse.
Föreningen Ensjöholm driver idag 4 gruppbostäder med totalt 21 lägenheter samt daglig verksamhet med tillsammans 30 platser. Verksamheten är etablerad på två fastigheter med promenadavstånd emellan.

Profil
Ensjöholms profil är att erbjuda LSS-boende och daglig verksamhet för vuxna i en social gemenskap. Tanken är att de som kommer och vill bo och har daglig verksamhet på Ensjöholm har behållning av att ingå i en social gemenskap.

Helhetslösning
Vid placering efterfrågas ofta en miljö som är sammanhållen och trygg, där både platsen och medarbetargruppen är välkänd och stabil. Ensjöholms stora trädgård och sammanhållna område ökar rörelsefrihet och självständighet. Den trygga grunden utesluter inte täta välplanerade utflykter och kontakter med samhället i mån av individens ork och mående.

 

 

© 2015-2018 Värna