Information om situationen för Vidarkliniken 30 sept. kl. 14.30 – 17.00

Information om situationen för Vidarkliniken och de antroposofiska la kemedlen Vidarsalen pa Vidarkliniken 30 september, klockan 14.30 – 17.00 Situationen kring Vidarkliniken och de antroposofiska läkemedlen har varit dramatisk under snart tre år. Många har säkert tagit del av de hårda angreppen i media, Vidarklinikens kamp med Stockholms Läns Landsting och den fortsatta kampen för ett tillstånd för de antroposofiska läkemedlen. Det är många som är engagerade i dessa frågor och vi förstår att det finns ett stort behov av en ordentlig information och samtal. Därför bjuder vi in alla som är intresserade av att få information och ett tillfälle till utbyte. Medverkande är Anders Kumlander, ordförande i Stiftelsen Vidarkliniken, Eva Lisa Ohlsson, verksamhetschef, Nadia El Madani, vårdchef, undertecknad som är styrelseledamot i Vidarkliniken och chef för Vidar Vårdcentral m.fl. Vi bjuder på lite fika och är därför tacksamma om Du anmäler dig till es.ni1506248771cidem1506248771ksifo1506248771sopor1506248771tna@t1506248771katno1506248771k1506248771 Varmt välkomna! För styrelsen i SAMT (Svensk Förening för Antroposofisk Medicin och Terapi) Ursula

© 2015-2017 Värna