Mikaelgården söker ny Föreståndare för LSS

Mikaelgården var den första läkepedagogiska verksamheten i Sverige som startade 1935. Vår ambition är att fortsatt ha en stark grund i de läkepedagogiska arbetssätten och idéerna men att också hela tiden förnya och anpassa verksamheten efter förändringar i målgrupp och samhälle. Vi är just nu i en spännande och engagerad process kring hur vi gestaltar läkepedagogiken idag utifrån våra förutsättningar på Mikaelgården. Målgruppen är barn mellan 7-17 där de flesta är mellan 10-16 år med kombinerade diagnoser av olika slag. Vi har två LSS boenden och ett tredje på väg att starta upp. Dessutom fyra HVB boenden och grundskola och grundsärskola. De flesta av eleverna är normalbegåvade och endast ett fåtal hör till särskolan. Vi satsar mycket på den omgivande miljön och har trädgårdsodlingar och djur som en del i arbetet med barnen.

Tjänsten innefattar tillståndsbärande av LSS-Verksamheten. Leda de husansvariga gruppcheferna som har det mer operativa ansvaret i husen. Övergripande ansvar för kvalitét och utförande av arbetet i husen avseende omvårdnad av barnen, medarbetarfrågor, arbetsmiljö, dokumentation och lagstiftning, kontakt med myndigheter mm.

Du som söker bör ha:

  • Erfarenhet av målgruppen
  • Socionomutbildning eller motsvarande
  • Erfarenhet av ledning
  • Intresse och gärna erfarenhet av Läkepedagogiskt arbete

Med vänlig hälsning

Martin Idoeta Fogelqvist
Verksamhetsansvarig

Brogärdet 9-24 | 153 91 Järna
mob 076 128 19 79

hemsida | hitta hit

 

 

© 2015-2019 Värna