Styrelsen

Valberedning

  • Gerard Lartaud, e-post: gerard@saltaby.se
  • Alex Zoffman, e-post: e-post: alexzoff@msn.com. Sammankallande
  • Hans-Petter Sveen, e-post: hp@ekonomiringen.se
© 2015-2019 Värna