På Fridebo finns en ledig boendeplats

Fridebo är en servicebostad för vuxna personer med behov av stöd och service.

Fridebo ligger centralt i Järna, Södertälje kommun. Vår huvudbyggnad är en gammal prästgård och våra 11 boendelägenheter ligger dels i huvudbyggnaden och dels i flygelbyggnader och närliggande villor. Vi har gångavstånd till samhället och närhet till skog och mark.På dagtid jobbar våra boende på ett antal olika dagverksamheter i närområdet och på kvällar och helger sköts vardagens sysslor samt aktiv fritid och kulturliv.

Verksamheten tillämpar de socialterapeutiska arbetsmetoder som har sitt ursprung i Rudolf Steiners Antroposofi, utan att utesluta influenser från andra håll som kan vara utvecklande för arbetet.

För mer info, kontakta föreståndare: Alda Pálsdóttir på 0708-676731 eller moc.o1519269330bedir1519269330f@adl1519269330a1519269330

© 2015-2017 Värna