Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

Nu släpper vi Värnas första podcast

Vad innebär Värnagarantin och hur går ett överlämningsmöte till?

14 mars  kl 18.00 YtterJärna Kulturhus ”Om anden, filosofiska perspektiv på ande och andlighet”

14 mars  kl 18.00 YtterJärna Kulturhus ”Om anden, filosofiska perspektiv på ande och andlighet” Kom och lyssna och prata med bokens författare: Jonna Bornemark, Gerard Lartaud, Jari Ristiniemi, Hans Ruin och Sven-Olov Wallenstein. Restaurangen erbjuder soppa med bröd. Ytterjärna Kulturhus, … Läs mer

Nordiska inspirationsdagar 2019

Nordiska inspirationsdagar 2019 ”Majdagarna” 10-13 maj på Kulurhuset i Ytterjärna Tema: ”Att bli sedd” Människomöten- Läkepedagogik och socialterapi som ett bidrag till vår tids utmaningar. www.nfls.nu

2019 fortsätter kvalitetsarbetet med Värnagarantin

Nu har Solåkrabyn, Saltå By, Ensjöholm, Staffansgården, Humanprogress, Mikaelgården, Linnea Omsorg och Norrbyvälle introducerat ett kvalitetsarbete med Värnagarantin som metod. Den 1 februari utbildades nya observatörer och de kommer att utföra kollegiala observationer under mars och april. Ett överlämningsmöte  av det … Läs mer

”Det andliga hos Steiner,” artikel i YtterJärna forum

I en nyligen utkommen bok ”Om anden – Filosofiska perspektiv på ande och andlighet” reflekterar ett antal forskare, knutna till olika svenska högskolor och lärosäten, över vad betydande filosofer genom historien har tänkt och uttryckt kring ande och andlighet, som … Läs mer

© 2015-2018 Värna