Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

 Rapport från den internationella konferensen.Education always… Developing what lives in me and moves the world!

Education always… Developing what lives in me and moves the world! 2020 är ett år som vi av många anledningar inte kommer att glömma… dels för att den internationella konferensen om läkepedagogikpedagogik och socialterapi hölls både i Dornach och online, … Läs mer

Education- always! Developing what lives in me and moves the world.

International Inclusive Autumn conference 2020 Join us – at the Goetheanum or online! Dornach, October 5-9, 2020 The registration for our International Autumn Conference on October 5-6, 2020 is still open. In addition to participation on site at the Goetheanum … Läs mer

Introduktionspaket för ny personal

  Nedan hittar du ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under … Läs mer

ANTROPOSOFISK MEDICIN SOM KULTURIMPULS 2-4 oktober 2020

ANTROPOSOFISK MEDICIN SOM KULTURIMPULS Inbjudan till möte i SAMT med Michaela Glöckler 2-4 oktober 2020 Mötet anordnas i samarbete med LAOM (Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin) Är du intresserad? Mejla till för mer info om kursen

Education – always! Developing what lives in me and moves the world

  International Conference for Curative Education and Social Therapy Education –always! Developing what lives in me and moves the worldInternational conference for Curative Education and Social Therapy  Hälsning från rådet för inkluderande social utveckling: Förberedelserna fortsätter för den internationella konferensen, ”Tagungen 2020 … Läs mer

© 2015-2020 Värna