Humor, det är hjärtat och glädjen i jobbet

Men givetvis behövs också, förutom kunskaper, samsyn och tid till reflektion.

Eva Jonzon, Alex Rotemeijer medarbetare på Skogshuset, Mikaelgården och Peter Andersson, lärare

© 2015-2018 Värna