”Vi får möjlighet och stöd från det socialterapeutiska tankesättet till att ha mer substans i det vi gör.” Sonja Henke, verksamhetsansvarig och Alda Palsdottir, föreståndare, Fridebo

© 2015-2018 Värna