Socialterapeut sökes

Två lediga tjänster som socialterapeut med tillträde sökes omgående.  Kontakta Christofer Wärnlöf:    Tel: 0512-40320

Camphill Häggatorp är ett antroposofiskt initiativ inom LSS där boendet och de daglig verksamheterna utgår ifrån formandet av individuell utveckling genom att skapa en social grundbas, s.k. omvänd integrering. Detta innebär att medarbetarna bor permanent i samma byggnader som de boende och utför samma arbete i verkstäderna. Det är skapandet av denna livs- och arbetsgemenskap som är grunden för vår ambition att i det dagliga livet göra skillnaden mellan boende och medarbetare så liten som möjligt. Grundidén till denna gemenskapstanke initierades av läkaren Karl König 1939 på basis av Rudolf Steiners antroposofiska människosyn. Den vi söker behöver inte ha utbildning inom vård och omsorg men ett stort intresse för deltaga i de utbildningsmöjligheter som finns inom ramen för verksamheten.

Arbetet är förlagt på Häggatorps egendom och Nils Mårtensgården, i Vedum, Vara kommun, i en eller flera verkstäder, bl. a. bageri, park, grönsaksodling, matförädling, och hushållsarbete. I våra verkstäder arbetar vi sida vid sida med de sammanlagt åtta boende. Camphill Häggatorp praktiserar även behovslöneprincipen, som följer den praxis upparbetat  inom Camphill rörelsen sedan början av 40-talet.

 

© 2015-2019 Värna