Värnakurs i repris 2018: ”Hur förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet”

En till chans för er som missade kursen 2017. Ragnar Rasmusson återkommer för
att på djupet hjälpa oss att identifiera vad det är som orsakar utmanande beteende
och hur man kan arbeta i förebyggande syfte.
De tre fristående kurserna kommer att hållas 20 april, 18 maj och 7 september. 2018
Platsen är Lövhalla, Saltå By kl. 10 – 14.
Anmälan till un.an1516546744rav@a1516546744luap1516546744. Pris 1 375:- för Värnamedlemmar, övriga 1 500:-

© 2015-2017 Värna