abykulle-akvarell.jpg

Socialterapeutiskt boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Åbykulle erbjuder individuella lösningar för personer inom LSS § personkrets 1 med autism, utvecklingsstörning och stora omvårdnadsbehov.

abykulle-akvarell.jpg 6 år ago
Visar 1 resultat
© 2015-2019 Värna