abykulle-akvarell.jpg
Skälby 6, 153 92 Hölö

Socialterapeutiskt boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Åbykulle erbjuder individuella lösningar för personer inom LSS § personkrets 1 med autism, utvecklingsstörning och stora omvårdnadsbehov.

ensjoholm.jpg
Ensjöholms By, 603 66 Norrköping

Boende och dagverksamhet för vuxna.

humanprogress_logo.jpg
Humanprogress, Stationshuset, 150 21 Mölnbo

Humanprogress erbjuder boendelösningar för ungdomar och vuxna med speciella behov enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Våra LSS-boenden finns i Järna, Mölnbo och Södertälje.

Postadress:

Humanprogress
Box 36
153 21 Järna

b253ae57a7-Telleby baksidan.jpg
Prästgårdsvägen 70, 153 35 Järna
logo-tunapack.gif
Tuna industriväg 2, 153 30 Järna, Sverige
fridebo.jpg
Tiondebodsvägen 7, 153 35 Järna, Sverige

Boende för vuxna.

martinskolan_logo.png
Munstycksvägen 18, 123 57 Farsta, Sverige
Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö, Sverige
arsta_gard_logo.gif
Svärdlångsvägen 16, 120 60 Stockholm, Sverige

Stiftelsen Årsta Gård erbjuder obligatorisk särskola, fritidsverksamhet och boende för barn. Vi välkomnar elever mottagna i särskolan. Stiftelsen erbjuder även gymnasiesärskola, fritidsverksamhet och boende för ungdomar samt daglig verksamhet och boende för unga vuxna. Verksamheten bedrivs till viss del i k-märkta lokaler som inte är möjliga att handikappanpassa.

Visar 1 - 20 av 37 resultat
© 2015-2017 Värna