Verksamhetschef sökes till Stiftelsen Årsta Gård i Stockholm

Tjänstebeskrivning avseende uppdrag som Verksamhetschef på Årsta Gård:

Verksamhetschefhar av styrelsen i uppdrag, att utifrån stiftelsens ändamålsparagraf, skapa en miljö som gynnar barnen i deras utveckling. Verksamhetschef ska utveckla varje aspekt i organisationen så att mesta möjliga resurser läggs på barnen som bor eller/och har sin skolgång på Årsta Gård. Tjänsten som Verksamhetschef innebär ansvar för hela Årsta Gårds verksamhet.

Om oss: 

Under 60 år har det funnits verksamheter för barn och ungdomar på Årsta Gård.Stiftelsen Årsta Gård bedriver obligatorisk särskola, gymnasiesärskola, boende och daglig verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer. Huvuddelen av verksamheten återfinns på Årsta Gård, i en 1700-talsherrgård, belägen i en mycket naturskön omgivning strax söder om Stockholm.

Vårt syfte är att på ett medvetet sätt skapa en miljö och relationer mellan barn, ungdomar och vuxna. Därigenom skapas förutsättningar för dem att kunna tillvarata sina utvecklingsmöjligheter. Hörnstenar i vårt arbete inom skola och boende är waldorfpedagogiken och läkepedagogiken. Stiftelsen Årsta Gård är en icke vinstdrivande verksamhet.

 Arbetsuppgifter:

Som verksamhetschef har du ett samlat ledningsansvar för Stiftelsen Årsta Gårds verksamhet, personal och ekonomi och därigenom ett strategiskt ansvar för att mål och syfte uppnås. Genom att skapa goda förutsättningar för kvalitetsutveckling skapar du och dina medarbetare en verksamhet med hög kvalité och goda resultat. Att säkra den framtida kompetensförsörjning genom ett proaktivt arbete med rekrytering och återväxt, är ett annat viktigt uppdrag för dig som verksamhetschef.

Du kommer att vara direkt underställd styrelsen som är huvudman för verksamheten

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har flera års erfarenhet som ledare, där erfarenhet från skol-  och omsorgsverksamhet och framförallt waldorfinspirerad verksamhet är särskilt meriterande.
Som person är du visionär och strategisk men trivs också med vardagens operativa frågor. Vidare vill vi att du är en tydlig och engagerad ledare med ett förhållningssätt som uppmuntrar till flexibilitet och ansvarstagande. Att motivera och leda chefer och medarbetare mot gemensamma mål samt att leda en organisation i ständig förändring och utveckling ser du som utmanande och inspirerande. Tjänsten kräver också att du har en stor personlig mognad och en väl utvecklad social kompetens.

Som verksamhetschef på Stiftelsen Årsta Gård har du en viktig roll som kulturskapare och förebild för organisationens alla medarbetare.

 Kontaktperson:

Stella Järvenpää

es.dr1529926542agats1529926542ra@aa1529926542pnevr1529926542aj.al1529926542letS1529926542

076 128 23 83

Sista ansökningsdagen:2018-06-13

Start:Enligt överenskommelse

© 2015-2018 Värna