Vi behöver ert engagemang! 50% RABATT FÖR NYA MEDLEMMAR

VÄRNA BEHÖVS FÖR DEN KVALITATIVA MÅNGFALDEN I SVENSK VÄLFÄRD

De idéburna och icke vinstdrivna alternativen i LSS-sektorn är en motvikt till den pågående vinstdrivna privatiseringen av välfärden. Nu arbetar Värna intensivt med att kvalitetsgarantera Värnas Kärnvärden och lyfta fram de läkepedagogiska och socialterapeutiska kvalitéerna.

Nu erbjuder vi:

50% RABATT FÖR NYA MEDLEMMAR för perioden april 2017 – april 2018.

Medlemsförmåner i Värna:

  • Tillgång till UHPO (Upphandlingspoolen) uhpo.se
  • Advokat till rabatterad kostnad för juridisk rådgivning
  • Gratis annonsering på Värnas hemsida
  • Branschtidskriften LÄS med presentation av er verksamhet två gånger per år
  • Marknadsföring med annonser i facktidskrifter och närvaro på mässor
  • Värna representerar Sverige i det Internationella Rådet för Läkepedagogik och Socialterapi i Goetheanum, Dornach, Schweiz. khsdornach.org
  • Via Värna bidrar er verksamhet ekonomiskt till det internationella läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet i Goetheanum.
  • Värna företräder den läkepedagogiska och socialterapeutiska impulsen i samhällets vård och omsorgssammanhang
  • Värna medlemmar erbjuds återkommande aktuella arbetsrelaterade kurser
  • 15% rabatt vid annonsering i föräldrakraft
© 2015-2018 Värna