2019 fortsätter kvalitetsarbetet med Värnagarantin

Nu har Solåkrabyn, Saltå By, Ensjöholm, Staffansgården, Humanprogress, Mikaelgården, Linnea Omsorg och Norrbyvälle introducerat ett kvalitetsarbete med Värnagarantin som metod.

Den 1 februari utbildades nya observatörer och de kommer att utföra kollegiala observationer under mars och april. Ett överlämningsmöte  av det som observatörerna iakttagit och reflekterat över kommer att ske 29 april .

Med detta kvalitetsarbeteVärna strävar efter att företräda och arbeta för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi. Syftet är att garantera att Värnas verksamheter arbetar med Värnas kärnvärden (vår värdegrund) i en konstruktiv anda och reflekterar tillsammans med kollegor över sitt arbete på ett strukturerat sätt.

Värnagarantin vill  lyfta fram läkepedagogikens och socialterapins  innehåll och skapa en grund för att föra det kollegiala, ”professionella samtalet” i våra verksamheter.

 

 

 

© 2015-2020 Värna