Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

Anders (42 år) som bott i 21 år på Värnaverksamheten Sanna Gård i Lekebergs
kommun, har rätt att bo kvar enligt en dom från Kammarrätten. Kommunen har
länge försökt genomdriva en tvångsflytt av honom trots att han vill bo kvar.
Mer att läsa om Anders kamp att få välja var han vill bo hittar du här: hejaolika.se