Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

Antroposofi idag – kan inte enbart vara en tillbakablick och ett historieberättande utifrån hur det var då, i början. Ska antroposofin överleva måste den relatera till nutid och nya rådande förhållande”, säger Thérèse Karner och berättar om kursen:

”Den genomsyrades av den antroposofiska grundtanken, att helheten är viktig för människan. Kursen har gett mig en djupare syn på antroposofins människosyn. Textstudierna har varit särskilt uppskattade av mig då det inte är så lätt att själv ta sig an Steiner. Att då få vägledning i val av texter och att i grupp kunna diskutera olika förhållningssätt gör Steiner levande och nutida. Det finns en stark kraft i att tillsammans reflektera över frågor som har ett definierat djup.

Innehållet har varit fint varierat med föreläsare och interaktiva inslag som eurytmi, meditation, målning och rena upplevelser i form av provsmakning och besök på Open Sky.”

Antroposofi idag är en  kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter som Järna Akademi arrangerar.

Info och kontakt: Gerard Lartaud gerard.lartaud@saltaby.se