c10729fe0e52f42c23ad121db5eb671c.jpg
Skälby 6, 153 92 Hölö

Socialterapeutiskt boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Åbykulle erbjuder individuella lösningar för personer inom LSS § personkrets 1 med autism, utvecklingsstörning och stora omvårdnadsbehov.

c10729fe0e52f42c23ad121db5eb671c.jpg 1 år ago
  • You must to post comments
Visar 1 resultat