c10729fe0e52f42c23ad121db5eb671c.jpg
Skälby 6, 153 92 Hölö

Socialterapeutiskt boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Åbykulle erbjuder individuella lösningar för personer inom LSS § personkrets 1 med autism, utvecklingsstörning och stora omvårdnadsbehov.

eeab48f0727e447626c558cca550f4a1.jpg
Arbylund 101, 388 94 Vassmolösa
logga_vit-bakgrund (002).jpg
Kvarntorp 606A, Nora, Sverige

Boende enligt LSS 9:9 och daglig sysselsättning för vuxna, personkrets 1.

logga ensjoholm.jpg
Ensjövägen 100-104, 603 66 Norrköping, Sverige

Boende och dagverksamhet för vuxna.

740362d16508b1baab8af661a678e663.png
Bresätter Ljusa Gläntan 614 93 Söderköping

Vår verksamhet finns i lantlig miljö där vi har goda möjligheter att göra långtgående individanpassningar för personer med större stödbehov.

e5e7f70258242c4f51ddbaeec7810b70.jpg
Tiondebodsvägen 7, 153 35 Järna, Sverige

Boende för vuxna.

554ea63ccebbab3515596632a1dde7de.jpg
Humanprogress, Stationshuset, 150 21 Mölnbo

Humanprogress erbjuder boendelösningar för ungdomar och vuxna med speciella behov enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Våra LSS-boenden finns i Järna, Mölnbo och Södertälje.

Postadress:

Humanprogress
Box 36
153 21 Järna

b35cca50b8ecb03f8a37adb54a0ed6e6.png
Kulturcentrum 25, 153 91 Järna, Sverige

Järna akademi erbjuder en fyraårig utbildning i Läkepedagogik och Socialterapi (LäS-utbildningen).
Utbildningen är uppdelad i åk 1–3 och påbyggnadsåret. Utbildningen syftar till att ge rätt kompetens i arbetet med funktionsnedsatta och lyfta fram den antroposofiska människokunskapen.

ab2eff44d0b05868b35c475994b37c45.png
Södra Järnvägsgatan 26, 153 30 Järna, Sverige

Stiftelsen Klockargården är en daglig verksamhet enligt LSS för vuxna. Vi är en socialterapeutisk verksamhet med stort fokus på miljömässig och social hållbarhet, parallellt med konstnärligt skapande. I våra verkstäder arbetar vi med återbruk och i vår butik finns alltid nya och spännande produkter att utforska!

768cdd8efd197789c6dfc74b03367973.png
Målargården Odalgården 4-6 151 52 Södertälje

Målargården

Odalgården 4-6
151 52 Södertälje
08-550 17 006

Sommargården

Gamla Dåderö
153 93 Mörkö

403376243afdb3fe0e82e6cfa30fc260.jpeg
Malmgårdsvägen 53, Stockholm, Sverige
08–641 58 9408–641 58 94
69be71a0dbeaf6e9014562944611de8f.png
Brogärdet 9-24, 153 91 Järna, Sverige
d5b4d68d3e182aee6b08775ba6f39c4d.png
Stiftelsen Norrbyvälle Gård, Skäve 9 153 31 Järna
498043c00d5bf2167dad7e292b220bf3.png
Torpa 222, 713 91 Nora

Rasmusbyn ger unga vuxna en positiv plats i samhället där alla behövs. En by för alla, men framförallt för dig som behöver stabilitet, rutiner, omtanke, mindre stress och vara del av ett fantastiskt team på dina egna villkor.

ba1282b18dde280a40cea59bec50f200.png
SALTÅ 17, 153 91 Järna, Sverige

Föreningen Saltå By välkomnar ungdomar med behov av anpassad särskola (från åk 8) och anpassad gymnasieskola samt ungdomsboende, korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. Vi välkomnar också vuxna med behov av gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet enligt LSS.

959f6c003ae1e2a52e295a046f5aa9e2.png
610 28 Vikbolandet, Sverige
ec6e870d35f2656cd7f9b0da4b5d2c5e.png
SOLÅKRABYN 3, 153 91 Järna, Sverige
430b7da3d1d832de6ddf116b04a95cc3.png
Furugatan 1, 820 60 Delsbo, Sverige
Eir logo liten (1).png
Backvägen 1, 153 60 Mölnbo

Stiftelsen Eir har boende och daglig verksamhet enligt LSS för vuxna

4cacc0e65e99bca1ba7b7f0c9d298f4e.jpg
Syrsagården 1 Söderskogen, 594 75 Edsbruk, Sverige
Telleby daglig verksamhet.jpg
Snickarvägen 16, 1535 Järna

Daglig verksamhet enligt LSS, arbetsträning, praktik och lärlingprogram integrerat i våra  tillverkningsenheter inom trä-, konsthantverk och snickeri. Vi välkomnar personer ur LSS personkrets 1 och 2 och erbjuder individuella lösningar och yrkesstolthet i gemenskap och naturnära miljö.

 

 

Tobiasgården.png
Vegestorp 250 442 93 Kareby

Boende och Daglig Verksamhet för vuxna, LSS

9b2ff83c40c780e920f9cab1e9e8eb13.gif
Tuna industriväg 2, 153 30 Järna, Sverige
Visar 28 resultat