Ett nytt nationellt mål och ny inriktning för funktionshinderspolitiken införs

Den sista november 2017 beslöt riksdagen att införa ett nytt mål för funktionshinders-
politiken. (SoU5). Utgångspunkten för den nya inriktningen är FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer: ssil.today 11/12 2017.

© 2015-2020 Värna