Funktionshinder i tiden. Konferens 2-3 april i Stockholm, se socialstyrelsen.se /kalendarium

Temat är ”Kompetens och kvalitet – idag och i framtiden”. Konferensen riktar sig till alla med ett professionellt engagemang på området. Programmet har ett brett innehåll med olika aspekter på stöd till personer med funktionsnedsättning – allt ifrån vad som händer inom det politiska området till utveckling, forskning med mera.

© 2015-2020 Värna