Gällande Inspirationsdagarna 6-7 maj på Skillebyholm

Till alla det berör:

Med anledning av den rådande situationen ställs härmed Inspirationsdagarna

6-7 maj in. Vi hoppas, framöver, kunna ge ett nytt datum för dessa dagar.


Vänlig hälsning

Värnakansliet
© 2015-2020 Värna