Göran Rosenberg: En människosyn att minnas

Göran Rosenbergs krönika i ”Godmorgon världen” SR 22 november 2020

… ”Det var en människosyn som här kallades antroposofisk, men den kunde i sina stora drag också ha varit kristen eller judisk, och liknade i mångt och mycket den människosyn jag själv hade formats av, och som utgick från föreställningen att människovärdet var okränkbart och att varje människa – varje människa – bar på en gudomlig eller andlig gnista som det gällde att ta till vara och göra något av.

I den dagliga verksamheten betydde det att barn och ungdomar med de svåraste funktionshinder sågs, bemöttes och behandlades som människor. De inte bara vaktades och vårdades utan fostrades och stimulerades.

Det kallades inte heller vård utan pedagogik – läkepedagogik.”…

För att lyssna, kopiera och klistra in denna länk: https://sverigesradio.se/artikel/7601038

 

© 2015-2022 Värna