”Hur kan vi varsebli att vi arbetar med det andliga i vardagen?” Värnas förbundsmöte 12 maj

Rüdiger Grimm höll ett föredrag och en miniworkshop med ovanstående tema. Han menar att den andliga kvaliteten i det sociala arbetet hör ihop med ett helhetstänkande. Det är möjligt att ringa in olika områden och varje definierat område innehåller olika indikatorer på andliga kvaliteter och genom att undersöka dessa kan man bli varse källan till dem. Mötesdeltagarna delades in i fem grupper som fick uppdraget att söka indikatorer på andlig kvalitet inom följande områden: ´Det individuella`, ´Socialt liv`, ´Resurser/ekonomi`, ´Förhållandet till det förflutna/nuvarande/framtiden` och ´Förhållandet till det allmänna`.

Rüdiger Grimm ansvarar för den läkepedagogiska och socialterapeutiska avdelningen av Medicinska sektionen i Goetheanum och innehar också en professur i läkepedagogik och socialterapi på Alanus universitetet i Stuttgart, Tyskland.

 

© 2015-2021 Värna