Inbjudan till workshop 18 oktober 2017.”Värnagaranti- ett sätt att utveckla och synliggöra läkepedagogik och socialterapi”

Första kärnvärdet – vad betyder det för oss?

Plats: Vita villan Rudolf Steinerseminariet

Tid:10.00- 15.00

Lunchpaus mellan 12.00-13.00

”Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar” är en möjlig ingång till förståelsen av hur det första kärnvärdet yttrar sig i mötet människor emellan.

Människans andliga, eller spirituella dimension, är människans jag.

Värnagaranti bygger på ett aktivt deltagande. Kan vi gemensamt ta fram underlag från vår praxis till de frågor vi vill ställa oss själva och varandra vid observation av en verksamhets läkepedagogiska och socialterapeutiska kvalitet?

Workshopen leds av Susanne Arvidsson Stridsman som har tillsynsansvar och ansvar för tillståndsgivning av fristående förskolor. Hon arbetar också med kvalitetsuppföljningar och olika resultatuppföljningar inom all utbildning i Nacka.

”Kvalitetsbegreppet har alltid intresserat mig och jag har lång erfarenhet av att arbeta med kvalitetsfrågor på olika sätt. För mig är den stora utmaningen med kvalitetsarbete att förena mått och resultat med yrkespraktiken på ett sådant sätt att arbetet med kvalitet blir meningsskapande och leder till utveckling. För mig är det centralt att kvalitetsarbeten behöver innehålla ett stort mått av dialog och professionella samtal med de som är yrkesverksamma i den praktik arbetet berör.”

Varmt välkomna!   Paula och Anders

Anmäl ditt deltagande så snart som möjligt och senast 11/10 2017 till:

 

© 2015-2020 Värna