Kalendarium

Förbundsmöten 2020

13 februari på Norrbyvälle i Järna

Tema: ”Läkepedagogikens och socialterapins inre värdegrund”. Och det blir en presentation av slutrapport och uppföljning av Värnagarantins pilotprojekt 2017-2019 med utredare Solveig Lundberg.

6-7 maj Inspirationsdagar för läkepedagogik och socialterapi på Skillebyholm med tema: ”Näring för kropp, själ och ande”


14-15 maj Förbunds- och årsmöte på Staffansgården i Delsbo


15 oktober förbundsmöte i Järna

© 2015-2019 Värna