Kalendarium

Förbundsmöten 2018:

21 februari Solåkrabyn i Järna 9.30-15.00

3 maj Saltå By i Järna 9.30- 12.30

3 maj Årsmöte Saltå By I Järna 14.00-15.00

18 oktober (någonstans i Sverige)

© 2015-2018 Värna