Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi
Kompletterande utbildning för vård och omsorg
Socialstyrelsen har publicerat en komplettering till de webbutbildningar som finns om att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Materialet finns på vår webbplats tillsammans med annan information som gäller under covid-19-pandemin. Utbildningen vänder sig främst till de som arbetar inom äldre- och funktionshinders-omsorgen och till de som är nya i sina roller. Den kan också användas som ett stöd i att lära andra mindre vana kollegor vad som gäller.