Läkepedagogiska och Socialterapeutiska utbildningen

Är du intresserad av att utbilda dig i läkepedagogik och socialterapi? Vill du gå enstaka kurser i intressanta ämnen med koppling till antroposofiskt orienterade verksamhetsområden eller vill du lära dig mer om Waldorfpedagogik?

Den Läkepedagogiska och Socialterapeutiska utbildningen (LäS-utbildningen) drivs av Värnamedlemmen Järna akademi.

Utbildningen är fyraårig och den är uppdelad i åk 1-3 och det fjärde Påbyggnadsåret. Syftet är att ge rätt kompetens i arbetet medmänniskor med funktionsnedsättning och att lyfta fram den antroposofiska människokunskapen. Studierna sker i blockveckor förlagda över läsåret.

Utbildningar med antroposofisk inriktning i Sverige:

© 2015-2022 Värna