Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

Så ger en humanistisk människosyn livskvalitet för funktionsnedsatta

Det krävs ett engagemang och en människosyn utöver det vanliga för att i alla lägen verkligen ta tillvara det positiva och utvecklingsbara hos varje unik person med intellektuell/psykisk funktionsnedsättning. Annars blir det här lätt en klyscha. Den antroposofiskt inspirerade läkepedagogiken och socialterapin verkar bottna ordentligt i just en sådan människosyn och filosofi som gör skillnad i verkligheten.

Så ger en humanistisk människosyn livskvalitet för funktionsnedsatta