Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

Föreningen Staffansgården driver idag 7 gruppbostäder med totalt 35 lägenheter samt daglig verksamhet med tillsammans 43 platser. Staffansgården är en bygemenskap för funktionsnedsatta vuxna som är beläget i Delsbo, ca. 30 mil norr om Stockholm.

Staffansgården bedriver gruppboende och daglig verksamhet enligt LSS 9 § och SoL. Vi arbetar på antroposofisk grund och är medlem i Camphill rörelsen.

Staffansgården är uppdelad på fyra platser:

§ Huvudområdet i centrala Delsbo med två boendehus, snickeri, väveri, hälsovård, bageri, bokverkstad samt samlingslokaler m.m.

§ Det ekologiska jordbruket Mickelsgården med två boendehus, ca. 3 km utanför Delsbo, med 2 boendehus, trädgård, djur och gårdsarbete

§ Dellengården med två boendehus,13 km från Delsbo i Friggesund, samt storkök

§ Backvägen, ytterligare ett boende i Delsbo.

§ Hantverkshuset med väveriet och snickeriet

Kontakta verksamhetschef Matti Remes 070-3990798, matti.remes@staffansgarden.com

Läs mer om vår verksamhet på www.staffansgarden.com