Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

En rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, visar att personer med vissa typer av funktionsnedsättningar riskerar att inte få det stöd de behöver. Detta på grund av bristande utbildning hos de LSS-handläggarna som bedömer vilka som ska få stöd.

Det finns inga nationella krav på de handläggare som arbetar med att bedöma LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det är kommunerna som bestämmer om handläggarna ska utbildas. Enligt Socialstyrelsen bör de ha erfarenhet och en lämplig utbildning.

– I vissa kommuner så har man endast en eller två handläggare. Det tenderar att bli mer generalistverksamhet när man är i mindre kommuner, säger Ann-Kristin Sandebjer på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten.

Socialstyrelsens senaste satsning för att öka kompetensen hos LSS-handläggarna är en digital kunskapsbas där handläggarna kan hämta information om funktionsnedsättningar.

– Allt som är nytt läggs in där så att handläggarna kan få en överblick över vad det innehåller, och sedan kan de fördjupa sig i de delar som är relevanta för deras uppdrag, säger Ann-Kristin Sandebjer.

Anna Brandström är Svenska downföreningens representant i paraplyorganisationen Funktionsrätt, och menar att det behövs starkare satsningar för att höja kompetensen.

– Vi tycker att LSS-handläggarna ska legitimeras, så att man kan prickas eller bli av med legitimationen. Har man inte har rätt kompetens så ska man inte göra utredningar eller fatta beslut, säger Anna Brandström.

Listan över vilka grupper som lider av funktionsnedsättningar och som har LSS-stöd kan göras lång.

Anna Brandström menar att felaktiga beslut som tas på grund av kunskapsbrist inte bara påverkar personer med en funktionsnedsättningar utan drabbar många fler.

– Det drabbar dels de som behöver insatserna själva och dels alla anhöriga men även deras arbetsgivare och deras vänner. Det blir så stora ringar på vattnet och det är så onödigt, säger Anna Brandström.