Majdagarna 24-27 maj på Kulturhuset i Ytterjärna

Digital teknik, socialt liv och spiritualitet.
De nordiska inspirationsdagarna för 2017:
Majdagarna 24-27 maj på Kulturhuset i Ytterjärna.
Utvecklas som läkepedagog/socialterapeut/ antroposof!

Mer info och anmäl till: http://nfls.nu/majdagarna-2017

© 2015-2020 Värna