Mariagården söker verksamhetsansvarig

Om Mariagården

Till sommaren kommer vår nuvarande verksamhetsansvariga att gå i pension. Vi söker därför efter en ny verksamhetsansvarig som tillsammans med oss andra kan fortsätta att driva och utveckla Mariagården. Är det dig vi söker?

Mariagården är en idéburen ideell förening utan vinstintresse. Vi har fyra gruppbostäder och omfattande daglig verksamhet vilka alla är belägna i vackra och natursköna Kassjö, ca 2,2 mil utanför Umeå. Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariationer inom personkrets 1 i LSS.

Mariagårdens värdegrund är inspirerad av antroposofi, läkepedagogik och socialterapi. För oss innebär det att vi arbetar aktivt med att stimulera både vårt intellekt, våra känslor och vår vilja eftersom vi tror att det ger bra möjlighet till utveckling för alla: boende och arbetstagare så väl som medarbetare. Vi strävar också efter att verksamheten är självförvaltande, alltså att varje enskild medarbetares engagemang och delaktighet i utvecklingen av verksamheten är viktig.

Om tjänsten

I tjänsten som verksamhetsansvarig ingår tre olika delar. En del som handlar om de mjukare värdena, en del som är av rent formell karaktär och en del som handlar om genomförande.

Till din hjälp har du ca 20 boende/arbetstagare och ca 55 medarbetare som arbetar i daglig verksamhet, i gruppbostäderna, som fastighetsskötare, eller i administrationen. Du leder en samordningsgrupp bestående av ansvariga från samtliga gruppbostäder och daglig verksamhet, en sjuksköterska och en administrativt ansvarig. Gruppen organiserar och leder den dagliga driften. Du rapporterar direkt till styrelsens ordförande.

Som verksamhetsansvarig ansvarar du för att:

 • tillsammans med oss andra leda, utveckla och utforma ett aktivt kulturliv, arbetsliv och socialt liv.
 • skapa engagemang och delaktighet i medarbetargruppen.
 • finnas som stöd till verksamhetens medarbetare.
 • samverkan med olika aktörer både internt och externt sker.
 • planering, uppföljning, utvärdering och förbättring av handlingsplaner och verksamhetsmål så som kvalitetsledningssystem, ekonomi, arbetsmiljö och egenkontroll sker.
 • säkerställa att lagar och föreskrifter tillämpas samt att Mariagårdens regler och rutiner förvaltas, efterlevs, tillämpas och vidareutvecklas.

Vem är du?

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Men självklart har vi några förväntningar på kommande verksamhetsansvarig.

 • Vi söker en ansvarig med dokumenterat goda ledarskapsförmågor och strategiska kunskaper.
 • Du ska vara handlingskraftig, ha självkännedom och en utpräglad samarbetsförmåga.
 • Du ska ha dokumenterad erfarenhet från ledande befattning i liknande verksamheter och du använder dig på ett naturligt sätt av IT-verktyg som stöd i ditt arbete.
 • Du är duktig på att marknadsföra verksamheten och är en god kommunikatör.
 • Sist men inte minst ser vi gärna att du har ett intresse av, eller erfarenhet från andra socialterapeutiska/läkepedagogiska verksamheter.

Kvalifikationer:

Du är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som anses likvärdig och uppfyller tillståndsmyndighetens krav för att vid behov godkännas som föreståndare enligt LSS.

Du har goda kunskaper inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Du har kunskap och erfarenhet av arbete på grupp/servicebostad enligt LSS.

Du har, slutligen, någon form av ledarskapsutbildning och kunskap om arbetsrättslagstiftning.

Vad får du av oss?

Förhoppningsvis ett roligt och utmanande jobb, med möjlighet till utveckling både som individ och som ledare.

På Mariagården arbetar vi alltid efter våra kärnvärden som ska vara ledande i vårt dagliga arbete.

Vi strävar efter att både utveckla och förvalta det vi redan byggt upp, med målet att skapa boende, stöd och verksamhet för våra boende och arbetstagare så att deras utvecklingsmöjligheter tillvaratas på bästa sätt i övertygelse om att innerst inne är alla människor hela.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning, tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader

Omfattning: Heltid

Ange gärna löneanspråk

Kollektivavtal finns

Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!

Känner du att det här är något för dig, skicka in din ansökan till:

eller kontakta ordf. Dan Engman, 070-395 5255

Om Mariagården: www.mariagarden.se

Ansök senast: 2022-02-20

Vi behandlar ansökningar löpande.

© 2015-2021 Värna