Mikaelgården söker ny Föreståndare för LSS

Mikaelgården söker ny Föreståndare för LSS:

  • Heltid tillsvidare tjänst men går att anpassa vid behov
  • Tillträde from Januari 2021 men går också att anpassa efter situationen

Mikaelgården är den första läkepedagogiska verksamheten i Sverige. Vår ambition är att fortsatt ha en stark grund i de läkepedagogiska arbetssätten och idéerna men att också hela tiden förnya och anpassa verksamheten efter förändringar i målgrupp och samhälle. Vi är just nu i en spännande och engagerad process kring hur vi gestaltar läkepedagogiken idag utifrån våra förutsättningar på Mikaelgården. Målgruppen är barn mellan 7-17 där de flesta är mellan 10-16 år med kombinerade diagnoser av olika slag. Vi har 2 LSS boenden och ett tredje på väg att starta upp. Dessutom 4 HVB boenden och grundskola och grundsärskola. De flesta är normalbegåvade av eleverna och endast ett fåtal hör till särskolan. Vi satsar mycket på den omgivande miljön och har trädgårdsodlingar och djur som en del av arbetet med barnen.

Tjänsten innefattar tillståndsbärande av LSS-Verksamheten. Leda de husansvariga gruppcheferna som har det mer operativa ansvaret i husen. Övergripande ansvar för kvalité och utförande av arbetet i husen avseende omvårdnad av barnen, medarbetarfrågor, arbetsmiljö, dokumentation och lagstiftning, kontakt med myndigheter mm.

Du som söker bör ha:

  • Erfarenhet av målgruppen
  • Socionomutbildning eller motsvarande
  • Erfarenhet av ledning
  • Intresse och gärna erfarenhet av Läkepedagogiskt arbete

Är du intresserad av tjänsten, hör av dig till verksamhetsansvarig Martin Idoeta Fogelqvist martin.fogelqvistikaelgarden.se  076 128 19 79

© 2015-2020 Värna