Nordiska inspirationsdagar 2019

Nordiska inspirationsdagar 2019

”Majdagarna”

10-13 maj på Kulurhuset i Ytterjärna

Tema: ”Att bli sedd”

Människomöten- Läkepedagogik och

socialterapi som ett bidrag till vår tids utmaningar.

www.nfls.nu

© 2015-2020 Värna