KOM- gruppen

Värnas kommunikationsstrategi

Syftet är att bedriva information och marknadsaktiviteter för att förstärka och öka kunskapen om den gemensamma organisationen VÄRNA, samt profilera läkepedagogik och socialterapi. Vi vill bygga ett starkt varumärke av VÄRNA, genom att beskriva vilken unik profil vi har och öka kännedomen om förbundet hos våra målgrupper.
Skapa gemensam profil

Vi ska kommunicera ut våra unika kärnvärden både externt och internt. För att också stärka den gemensamma Värna-profilen tar vi fram ett gemensamt kvalitetsdokument med utgångspunkt från våra sju kärnvärden.
Presentation av kommunikationsgruppen för Värna

Denna informationsgrupp som har förkortats till KOM-gruppen, har arbetat ett antal år med olika aktiviteter både interna och externa. Här några exempel: Vi har under åren tagit fram våra gemensamma kärnvärden, utvecklat hemsidan, skickat ut nyhetsbrev, annonserat i olika tidningar, sammanställt verksamhetsförteckningar, deltagit och producerat egna mässor och lägger nu mycket fokus på ett eget kvalitetsdokument.
Organisatoriskt

KOM-gruppen är en arbetsgrupp inom Värna. Gruppens sammansättning är en blandning av representanter från verksamheter inom barn, barn-ungdom och vuxenverksamheter (skola, daglig verksamhet, boende). Dessutom ingår i gruppen medarbetare från Värnas kansli.
Sammansättning av KOM-gruppen

Ellinor Bjertsjö (Skola/ fritid/ boende – Mora Park)
Paula Hämäläinen-Karlström (Ordförande, Värna)
Helena Just Knutsson (Skola/ daglig verksamhet/ boende – Saltå By)
Ulla-Britt Kullbom (Boende/ daglig verksamhet – Solåkrabyn)

Har ni tankar eller idéer runt gruppens arbete, så hör gärna av er till gruppens medlemmar eller Värnas kansli.
Exempel för några av KOM-gruppens projekt:
1e7a391bda

© 2015-2020 Värna