Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

2020 är ett år som vi av många anledningar inte kommer att glömma… dels för att den internationella konferensen om läkepedagogikpedagogik och socialterapi hölls både i Dornach och online, vilket gjorde att många människor från olika delar av världen trots pandemin kunde förenas under föredrag och i arbetsgrupper. Konferensen är viktigt för vårt arbete och skapar forum för mänskliga möte. I arbetsgrupperna kunde man dela tankar och berätta om sin situation både vad gäller pandemin och hur den drabbar verksamheterna, samt om årets tema som var lärande.

En mångskiftande bild växte fram om världsläget gällande de olika antroposofiska initiativens strävan att i pandemitider hålla verksamheten igång och fortsatt kunna arbeta vidare med läkepedagogik och socialterapi.

År 2022 kommer temat att vara hälsa och det är dags att planera för 100 årsfirandet av läkepedagogik och socialterapi 2024.