Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

Enkäten frågade om Värnas arbetsområden så som de är utformade idag med möjlighet att ge förbättringsförslag. Den besvarades av 62% av alla medlemmar.

Andra kommentarer: ”Vi upplever Värnas existens och fortsatta utveckling som mycket värdefull … och det är självklart att vara medlem i Värna.”

Vi tackar för svar, kommentarer och förbättringsförslag.

Här kan du ladda ned rapporten: Värna – medlemsenkät