Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

Socialstyrelsen utreder
Socialstyrelsen har utrett konsekvenserna av försäkringskassans skärpta tillämpning av
LSS-lagen. Barn påverkas mer av ändringar i praxis och Socialstyrelsen efterlyser
en lagändring som gör att lagen förtydligas enligt Dagens Nyheter. dn.se 12/12 2017