Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

Socialstyrelsen publicerar en vägledning som ger stöd för införande och användning av IBIC (Individens Behov  I Centrum) till ansvariga för verksamhet inom funktionshinderområdet.

Individens behov i centrum- Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån  ICF.

En vägledning som ger stöd för införande och användning av IBIC till ansvariga för verksamhet inom funktionshinder-, äldre- och anhörigområdet.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20239/2016-6-26.pdf