Socialstyrelsens allmänna råd

Den 8 april publicerade Socialstyrelsens Allmänna råd (SOFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SOL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

Dessa har sin utgångspunkt i skriften: Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning – vägledning för arbetsgivare. (2012)

© 2015-2022 Värna