Socialstyrelsens allmänna råd

Den 8 april publicerade Socialstyrelsens Allmänna råd (SOFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SOL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Läs mer här:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-3-19

Dessa har sin utgångspunkt i skriften: Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning – vägledning för arbetsgivare. (2012)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-17

© 2015-2020 Värna