Steiners definition av läkepedagogik, lite från senaste förbundsmötet

Christian Texier presenterade sitt arbete med att filosofiskt tolka Värnas kärnvärden och ge en sammanfattning av Rudolf Steiners definition av läkepedagogik. Christian utgick från det elfte föredraget i läkepedagogiska kursen och han menade att Steiner inte ville att vi skulle fastna i de kosmiska skeendenas abstraktioner, utan att vår uppgift är att föra ner dessa kosmiska skeenden till att bli iakttagbara i det allra minsta. Endast så kan vi arbeta andligt med läkepedagogik och bara så kan vi skaffa oss en sann kunskap om människan. Läkepedagogen måste utveckla ett esoteriskt sinne som alltid förmår hitta det läkande ljuset i världen, ända ner till ”smuts, dy och gyttja”. Christian redogjorde också för den djupare impulsen bakom den läkepedagogiska strömningen och kunde konstatera att Rudolf Steiner har gett oss verksamma, om än gåtfulla, bilder att arbeta med och bearbeta.

Samtal i plenum utgående från Christians presentation. Många frågor väcktes om hur vi hittar den andliga inspirationen i vardagsarbetet och vad det är som är bestående i läkepedagogiken. Är det framförallt en relations- och bemötandepedagogik som utgår från punkt och kretsmeditationen? Hur kan läkepedagogiska kursen förmedlas på ett modernt sätt och bidra med ett språk som alla förstår?

Det pågår nu ett världsomspännande arbete med just Läkepedagogiska kursen inför 100 års jubileet 2024 i många olika sammanhang. Det sker bl.a. här på Värnamötet och det skedde veckan innan på LäS-utbildningens påbyggnadsår, där en hel vecka ägnades åt det individuella mötet med läkepedagogiska kursen.

En mycket viktig aspekt av den är att just lyfta fram medarbetarens vilja till självutveckling och därmed låta sig skolas i det läkepedagogiska/socialterapeutiska förhållningssättet. Här ligger ett stort ansvar hos verksamhetscheferna att ge förutsättningarna för medarbetarutveckling.

Slutligen väcktes ett förslag av Christian Texier: Är den skriftliga presentationen av Värnas kärnvärden för lång? Med det menade han inte att de skulle ändras eller avskaffas, utan snarare göra en kortare sammanfattning av dem, som innefattade tre delar istället för sju, baserade på det individuella, gemenskap och miljö. Denna sammanfattning skulle kunna användas som ett lättillgängligare presentationsmaterial av våra verksamheters värdegrund.

 

© 2015-2022 Värna