Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi
Nu kan IBIC även användas för barn med funktionsnedsättning

Vi har utvecklat arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, för att beskriva resurser, behov och mål för barn med funktionsnedsättning. Det innebär att IBIC nu omfattar alla åldrar och att urvalet ur ICF har uppdaterats. Arbetssätten IBIC och Barns behov i centrum, BBIC, kompletterar varandra.

Här kan du läsa mer om hur BBIC och IBIC kompetterar varandra