Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

Kära vänner,
Nu är det dags att visa vårt engagemang för Vidarkliniken! Vidarkliniken och tillgången till integrativ vård i Sverige är hotad om inte våra politiker tar beslut om att införa en ny paragraf i läkemedelslagen som godkänner antroposofiska läkemedel.

Stöd kampanjen Värna Vidarkliniken

Värna Vidarkliniken är en kampanj initierad av sjukhusets patienter och som syftar till att samla in underskrifter för att visa riksdagen det starka stöd som finns för integrativ vård i Sverige idag. Förutom att skriva under med ditt namn, kan du även skicka ett färdigskrivet mejl till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Du kan läsa mer och signera kampanjen här.