Värnagarantin. Nytt tillfälle! Utbildning/fortbildning till observatör.

Utbildning till nya observatörer och fortbildning för redan utbildade observatörer, Torsdagen den 19 september 2019

Värnagarantin – ett sätt att utveckla och synliggöra läkepedagogik och socialterapi”

 Plats: Antroposofiska sällskapets lokal/ Robygge Ytterjärna

Tid: kl. 09.00 – 15.00 Torsdagen 19 september

09.00 – 12.00 Utbildning av nya observatörer

12.00 – 13.00 Lunch. Utbildade och erfarna observatörer ansluter till lunch

13.00 – 15.00 Utvärdering och framåtblick, ett gemensamt arbete

Arbetet med Värnagarantin fortsätter. Flera av Värnas verksamheter har utbildat observatörer som redan genomfört ett antal observationer. Läs mer på Värnas hemsida värna.se om Saltå Bys arbete: ”Hög kvalitet med Värnagarantin” av Kajsa Ekström

Nu kan medarbetare från er verksamhet delta i en observatörsutbildning i syfte att aktivt delta i Värnagarantin och starta upp det interna kvalitetsarbetet.

Observatörsuppdraget utgår från ett kollegialt utforskande och handlar om att genom observation och erfarenhetsutbyte nå ett professionellt samtal om hur Värnas kärnvärden uttrycks i förhållningssätt och praxis.

Susanne Arvidsson-Stridsman och Jonas Stridsman från Kvalitetsmakarna håller i

utbildningen. Ett mer detaljerat program för dagen presenteras på plats.

Varmt välkomna! Paula och Anders för Värnakansliet

Anmäl ditt deltagande så snart som möjligt till:

Dock senast 12/9 2019

© 2015-2021 Värna