Värnapodden avsnitt 2

Inspireras av Dick Tibbling och hans tankar om ”Antroposofin som grund för läkepedagogik och socialterapi”.

© 2015-2022 Värna