Värnas nyhetsbrev i december

 

”Det regnar snöblask idag, mörkt är det också.

 Ändå är jag glad och vaken” Okänd

 Ny Värnabok

”Om anden – filosofiska perspektiv på ande och andlighet” gavs ut i oktober i samarbete med bokförlaget Kosmos.Boken kan beställas på Värnas hemsida, 160 kr för medlem, 190 kr  för ickemedlem

14 mars 2019 håller Värna i samarbete med Kosmos bokförlag ett seminarium med bokens tema, ”Om anden – filosofiska perspektiv på ande och andlighet”. Fem av författarna medverkar; Jonna Bornemark, Sven-Olof Wallenstein, Jari Ristiniemi, Per Johansson och Gerard Lartaud.

Värna stödjer initiativet att bevara verkstäder för psykiskt funktionsnedsatta i Europa

I ett europeiskt samarbete organisationer emellan (NGO:s) vill man verka för att lyfta fram

betydelsen och vikten av att kunna erbjuda arbete till alla, även de som behöver en mer skyddad arbetsmiljö än vad den öppna arbetsmarknaden kan tillhandahålla. Läs mer i nr 28 av LÄS.

Värnagarantin

Fredagen 7 december träffas alla observatörer för en utvärdering av de kollegiala observationer som genomförts hittills och för framåtblick. Nästa observatörsutbildning sker 1 februari 2019. Verksamheter som önskar delta anmäler det till

Framtidsverkstad

Ett öppet semiarium om vad Värna skall göra i framtiden. Ett nytt Värnainitiativ som bjuder in alla läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter oavsett medlemskap i Värna. Helen Holmberg verksamhetschef på Solberga leder seminariet. Inbjudan skickas ut senare.

UHPO

Upphandlingspolen, som anlitas av många av Värnas verksamheter har ingått nya avtal med bland annat Granngården, Handicare, Swedol och Diskteknik. Utbildningar i lyftteknik med Handicare och städkurser med Diskteknik planeras under 2019. Läs mer www.uhpo.se

 

Kalendarium 2019 Värna

1/2    Observatörsutbildning (Värnagarantin)

14/3   Seminarium med tema: ”Om anden – filosofiska perspektiv på ande och andlighet”

21/3  Överlämningsmöte Värnagarantin

27/3  Framtidsverkstad. Inbjudan kommer.

9/5    Värnas förbunds- och årsmöte

v.39   Observatörsutbildning. (Obs! vecka ännu ej helt bestämd)

17-18/10 Förbundsmöte på Mariagården i Kassjö, Umeå

Nytt nummer av LÄS ute

I nr 28 av LÄS finns förutom brukarporträtt, internationella utblickar och vad som händer i verksamheterna samt bokanmälningar och en massa annat.

Ett gott avslut på året önskas!

Paula och Anders

Värnakansliet

 

 

 

© 2015-2020 Värna