Värnautbildning till kollegial observatör 20 november 2017

”Värnagaranti- ett sätt att utveckla och synliggöra läkepedagogik och socialterapi”

Plats: Saltå by, Järna Lövhalla Tid: kl 10.15- 15.00

Arbetet med Värnagarantin fortsätter…

Workshopen som Värna höll i oktober gav oss en grund att arbeta fram en modell för kollegiala observationer. Nu erbjuder vi en utbildning till dig som är intresserad av att bli observatör. Syftet är att tillsammans ta ännu ett steg på den inslagna vägen mot en Värnagaranti. Under workshopen går vi igenom hur vi kan observera kärnvärde 1 gestaltat i praktiken med stöd av de frågeställningar vi tagit fram.

Observatörsuppdraget utgår från ett kollegialt utforskande och handlar om att nå ett professionellt samtal om hur förhållningssätt och praxis speglas i Värnas kärnvärden.

Susanne Arvidsson- Stridsman och Jonas Stridsman från ”Kvalitetsmakarna” håller i utbildningen och ett mer detaljerat program för dagen presenteras på plats.

Välkomna!

 

© 2015-2020 Värna