humanprogress_logo.jpg
Humanprogress, Stationshuset, 150 21 Mölnbo
1 Fagernäsvägen Austin Stockholms län 15021 SE

Humanprogress erbjuder boendelösningar för ungdomar och vuxna med speciella behov enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Våra LSS-boenden finns i Järna, Mölnbo och Södertälje.

Postadress:

Humanprogress
Box 36
153 21 Järna

humanprogress_logo.jpg 9 år ago
Visar 1 resultat
© 2015-2022 Värna